I juni 2021 bytte Baggebetti namn till Doklet AB och fokuserar sedan dess på digitala läromedel. Baggebettis tidigare utgivna pappersböcker finns kvar hos samma återförsäljare som tidigare (Läromedia, Bokus, GR utbildning och Adlibris).