Fler än 4 500 lärare och elever använder Doklets skärmböcker. Välkomna att spara tid och öka lärandet, ni också!

Skärm, papper & penna
Eleven läser och gör självrättande övningar på skärmen. Skrivuppgifter görs med papper och penna eller Word/Google docs.

Böcker för alla, på rätt nivå
På Doklet finns ett stort utbud av böcker och övningar. Allt passar inte alla. Det är enkelt för lärare att välja ut böcker – eller göra egna – som passar varje elev.

Förbered inför digitala NP
Regelbunden användning av Doklet ger datorvana och läsvana på skärm! Läs Skolverkets rekommendationer här.