Doklet är en onlinetjänst med digitala läroböcker i svenska/sva åk 4–9 och fler än 4 500 användare runt om i Sverige.
Våra böcker är skapade av yrkesskickliga lärare, skribenter och läromedelsproducenter och har koppling till Lgr22.

Så funkar det

På Doklet finns ett stort bibliotek av böcker inom avgränsade områden som berör läsa, skriva, språklära med mera. Lärare kan dela en bok med en, några eller alla elever. Som lärare går det också att bygga ihop egna nivåanpassade böcker av färdiga avsnitt. Eleven ser inte nivå och årskurs på boken.

Doklet kan användas på storbild i klassrummet och/eller för elevers enskilda arbete med självrättande övningar. Läraren väljer om elever besvarar skrivuppgifter med penna och skrivbok eller i Word/Google docs. Till vissa böcker finns arbetsblad för utskrift.

Elevens lärande i fokus

På Doklet möter eleven dokumenterat effektiva metoder och jobbar bland annat med forskningsbaserade övningar med direkt återkoppling (retrieval practice). Det finns tydliga instruktioner och gott om stödstrukturer (genrepedagogik).

Ett avskalat gränssnitt tillsammans med moderna och ofta åldersneutrala bilder skapar goda förutsättningar för ökad motivation, mindre belastat arbetsminne, bättre fokus – och det är lätt och roligt att använda!

Enkelt
Det enda som behövs:
dator/ipad
webbläsare
internet

GDPR-säkert
Våra servrar står i Sverige och inga personuppgifter samlas in under prova på-perioden. Vi är en av de läromedelsleverantörer som samlar in minst personuppgifter.

Tryggt
Kommuner och andra huvudmän som vill förbereda sina skolor för Doklet kan kontakta info@doklet.se för PUB-avtal redan nu.

Lärare sparar tid,
elever lär sig mer

Låt säga att en lärare som undervisar 100 elever i åk 7–9 lägger 4 timmar per skolvecka för att planera, hitta texter, skapa material o.dyl för att kunna undervisa på ett differentierat vis.

Eftersom det på Doklet finns färdigt och nivåanpassat innehåll antas motsvarande arbete kunna reduceras till 1–2 tim/vecka. Det skulle innebära en tidsvinst på minst 50 %.

Exemplet här intill avser en lärare som undervisar 50 elever i åk 5 och använder 15 % av sin förtroendearbetstid för att rätta uppgifter i övningsböcker och på stenciler (språklära o.dyl).

Boka demomöte
Ca 30 min på Teams.
Boka via chatten eller
info@doklet.se

Prova gratis
Kostnadsfri och GDPR-säker prova på-period kan aktiveras i samband med ert demomöte.

Köp Doklet
Skolor och huvudmän kan köpa Doklet via adda-avtalet eller direkt från Doklet. Läs mer här.