Våren 2025 gör årskurs 6 digitala nationella prov i svenska/sva för första gången. Många elever har sämre läsförståelse på skärm och otillräcklig datorvana – och det går att träna upp!

Boksläpp september 2024!

  • (Varför) läser vi sämre på skärm? Lena Leigert har arbetat med digital kommunikation de senaste 25 åren. Här sammanställer hon forskarnas fem vanligaste hypoteser om elever och skärmläsning, och visar hur utmaningarna kan bli en tillgång i undervisningen.
  • Boken baseras på aktuell forskning och Skolverkets rekommendationer.

Kontakta oss för förhandsinformation.

Boka föreläsning/workshop

Kom i gång eller få en nystart! Med utgångspunkt i boken ”Läsa för att lära på skärm” föreläser Lena Leigert om:

  • skärmens utmaningar
  • fallgropar och möjligheter
  • lässtrategier och skärmläsning
  • generell digital kompetens och läsförståelse

Kontakta oss för mer information och offert.

Undervisa enligt Skolverkets rekommendationer
Hösten 2024 släpper vi flera nya elevböcker och massor övningar med särskilt fokus på skärmläsning och NP-förberedande aktiviteter och undervisning. Smygkika redan nu – kontakta oss för inloggning.

Så tränar du upp elevernas skärmvana

  • Använd Doklet parallellt med era tryckta läromedel.
  • Låt skärmläsning bli en regelbunden och naturlig del.
  • Kombinera Doklet med textsamtal.
  • Börja redan i årskurs 4.