Doklet är en digital tjänst där du har en bokhylla som du kan fylla med digitala böcker. Böckerna hittar du i Doklets bibliotek eller skapar själv. På så sätt är det alltid du som lärare som bestämmer böckernas innehåll, omfång och nivå – samtidigt som du kan försäkra dig om att de relaterar till centralt innehåll i Lgr 22.

Böcker med fokus
Doklets böcker är korta och koncisa. Varje bok kan användas separat eller kombineras med andra till ett större tema.

Självrättande övningar med mera
En bok består av ett antal avsnitt med fakta, ordlista, diskussionsfrågor, övningar och lärarhandledning.

Gör egna böcker
Du kan enkelt göra böcker som passar både dig och eleverna: välj önskade avsnitt, stäm av centralt innehåll. Klart!

Enkelt och överskådligt
Gör en egen bok eller välj en färdig. När du delar boken med eleverna hamnar den i deras digitala bokhylla.

Med och utan skärm
Doklet är i första hand anpassat för skärm. En del avsnitt har material för utskrift. Övningar görs på Doklet, i klassrummet, på papper och/eller med önskat digitalt verktyg.

I klassrum, online och hemma
Doklet passar undervisning i klassrummet och online. Eleven kan öva och repetera oavsett plats.

”Det jag lockas mest av är just möjligheten att välja arbetsområden själv.
Då kan jag få ett strukturerat läromedel som passar just mina elever.”

Lärare i Doklets testpanel

Kvalitetssäkring i alla led

  • Alla avsnitt är kvalitetsgranskade och utgår från det centrala innehållet i Lgr 22.
  • Doklets läromedelsförfattare och faktagranskare är forskare, yrkesverksamma ämnesexperter, lärarutbildare, journalister och ämneslärare.

  • Kommunikatörer, illustratörer, designer och utvecklare säkerställer en hög kvalitet vad gäller språk, bildspråk, budskapsförmedling och användarupplevelse.
  • I lärarhandledningarna finns källor med hänvisning till avsnittsspecifikt faktaunderlag och fördjupad läsning, för att underlätta för dig som vill kvalitetsgranska innehållet på egen hand.

Nyfiken?

Under hösten 2021 öppnar vi upp för ett begränsat antal användare. Fyll i formuläret för nyheter och inbjudan om att prova.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.