De senaste tre åren har vi lyssnat till forskare, lärarutbildare, lärare och elever. Hur bör ett läromedel utformas för att passa både undervisning och lärande, egentligen? När vi vägde samman alla svar landade vi i Doklet.

”Varför finns det inga bra läromedel om informationssökning och digital källkritik för grundskolan?”

Frågan skavde och Lena Leigert började undersöka saken närmare.

I mer än tio år hade Lena jobbat med digitala medier och utbildat yrkesverksamma kommunikatörer, efter att ha jobbat som formgivare, skribent, webbproducent och kommunikationsstrateg. Läroboksproduktioner och e-learninglösningar fanns med i bagaget.

Det tog några år att få svar på frågan. Forskningsrapporter, samtal med lärare och en ökad förståelse för läromedel och skolans värld gav svar. Tanken på ett digitalt läromedel fanns, men det började med pappersböcker.

Ganska snart stod det klart att det egentligen inte går att separera informationssökning och digital källkritik från ämneskunskap. Så, hur borde ett läromedel utformas i så fall?

Hur kan ett läromedel skapa förutsättningar för ämnesundervisning kombinerat med digital litteracitet? Hur gör man ett relevant och tidsenligt läromedel, helt enkelt? Någonstans där föddes idén till Doklet.

Med innovationsmedel från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och Västra Götalandsregionen kunde vi fortsätta researcharbetet och bygga en första prototyp.

Under 2021 har utvecklingen fortsatt i rask takt och vi siktar på att hälsa de första användarna välkomna under hösten.

Varför?

Vi tror på en skola för alla och att ett livslångt lärande är positivt för både individ och samhälle.

Vår vision är att utveckla ett smidigt, tidsenligt och relevant läromedel för varje lärare och varje elev.

Vi ska bidra till ett schysst, demokratiskt och kompetent samhälle i en digital värld – nu och i framtiden.

Därför skapar vi förutsättningar för ämnesundervisning med digital litteracitet som ett naturligt inslag.

Lena Leigert
Grundare
och produktutvecklare

David Hede
Digital strateg och designer
Raket

Kristin Palmqvist
Producent
och administratör

Tack!

Till alla lärare, elever, lärarutbildare och ämneskunniga som svarar på våra frågor, testar innehåll och hjälper oss att se saker från olika håll: tack för att ni hjälper oss att utveckla Doklet! Ert engagemang och er input betyder mycket.

Ett särskilt tack riktar vi till Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet. Vi följer aktuell forskning med stor nyfikenhet. Känner du till något forskningsprojekt som kan vara intressant för oss? Tipsa oss gärna!

Nyfiken?

Under hösten 2021 öppnar vi upp för ett begränsat antal användare. Fyll i formuläret för nyheter och inbjudan om att prova.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.