Så funkar det

Doklet bygger på bevisat effektiva inlärningsmetoder. Det kommer både du och dina elever att uppleva i praktiken. För eleven går det helt enkelt lättare att lära sig. Doklet är designat för att inte belasta arbetsminnet i onödan. Textavsnitt varvas med frågor och direkt återkoppling. Allt enligt forskares resultat och rekommendationer.

Doklet för läraren

På Doklet är det läraren som styr läromedlet – inte läromedlet som styr läraren. Välj färdiga digitala läroböcker eller bygg ihop egna!

  • Klassrumsfärdigt material med övningar för individ, grupp och klass.
  • Anpassa till egen undervisning och elevers nivåer.
  • Koppling till Lgr 22.

Doklet för eleven

På Doklet kan eleven bli utmanad på sin egen nivå och öva i egen takt. Självrättande övningar med direkt återkoppling ger en bevisat bättre inlärning.

  • Designat för en bättre inlärning.
  • Automatisk återkoppling varvat med lärarens stöd och vägledning
  • Många olika slags övningar ger variation.