Så funkar det

Doklet är en onlinetjänst för läromedel. Vi vill göra det enklare för lärare att undervisa och lättare för elever att lära. Allt innehåll är kopplat till Lgr 22 och baseras på bevisat effektiva inlärningsmetoder.

Doklet för läraren

På Doklet är det du som styr läromedlet – inte läromedlet som styr dig. Välj färdiga böcker eller bygg ihop dina egna!

  • På vetenskaplig grund
  • Klassrumsfärdigt material med övningar för individ, grupp och klass.
  • Anpassa till egen undervisning och elevers nivåer.

 

Doklet för eleven

På Doklet kan eleven bli utmanad på sin egen nivå och öva i egen takt. Självrättande övningar med direkt återkoppling ger en bevisat bättre inlärning.

  • Automatisk återkoppling varvat med lärarens stöd och vägledning
  • Många olika slags övningar ger variation

Doklet utvecklas tillsammans med lärare och elever över hela landet

Vi har en spännande resa framför oss! Välkommen att vara med, du också.

Just nu har du och dina elever möjlighet att testa Doklet svenska kostnadsfritt.

Vi är övertygade om att de bästa läromedlen skapas av lärare i samarbete med professionella skribenter, kognitionsvetare, kommunikatörer och UX-designer. Vi har nära kontakt med forskare och innehållet faktagranskas av experter.

Vi lägger stor vikt vid hur innehållet förmedlas. Pedagogisk struktur, välformulerade texter och ändamålsenliga bildval är några exempel. Allt innehåll skapas från scratch för att ge bästa möjliga upplevelse på skärmen.