På begäran har vi sammanfattat en del av vårt researcharbete. Efter coronaåret är allt fler lärare positivt inställda till digitala läromedel – men man är inte nöjd med dagens alternativ. Läs hela rapporten här »

Våra insikter i korthet:

Fler positivt inställda
Coronaåret med mycket undervisning på distans tycks ha påverkat attityden till digitala läromedel. Fler är mindre skeptiska och fler är positivt inställda.

Missnöje med det som finns
De flesta lärare vi har varit i kontakt med är positivt inställda till digitala läromedel. Däremot är man inte nöjd med de alternativ som finns att tillgå idag.

Nästan alla vill ha både och
För de flesta verkar det vara självklart att kombinera pappersböcker och digitala läromedel. Ytterst få önskar enbart pappersböcker eller enbart digitalt.