Med Doklet får du ett flexibelt läromedel att utgå ifrån i din undervisning. De självrättande övningarna är en del av lärandet. Allra bäst blir det om det digitala kombineras med papper, penna och samtal.

Koppling till läroplan
Varje avsnitt har en översikt över aktuellt centralt innehåll. Du kan försäkra dig om ett relevant innehåll, och att inget missas.

Avsnitt på olika nivåer
Avsnitt och böcker är markerade med nivå (lätt, mellan eller svår), så att du enkelt kan välja det innehåll som passar bäst.

Olika typer av övningar
Självrättande övningar i form av quiz och dra-och-släpp-övningar gör att eleven kan arbeta med och repetera faktainnehållet på ett varierat vis.

Lärande självrättande övningar
Avsnittens självrättande övningar är utformade för att gynna lärandet, utan att ta så mycket av lärarens tid i anspråk.

Lärarhandledningar
Lärarhandledningar finns som stöd och inspiration – men de är ingen absolut sanning. Dra nytta av det du vill, eller gör på ditt eget sätt.

Hitta ditt bästa sätt
Doklet kan användas på en rad olika vis, och du känner dina elever bäst. Prova dig fram för att hitta bästa sättet utifrån ditt sammanhang.

På vetenskaplig grund

Det vetenskapliga fältet om lärande är stort. I utvecklingen av Doklet tar vi i första hand fasta på inlärning kopplat till läromedel och digitala sammanhang. Bland annat baseras Doklet på metoden testbaserat lärande. Det är en dokumenterat högeffektiv inlärningsstrategi, jämfört med exempelvis att enbart läsa och stryka under i en text. Metoden är också dokumenterat bra för alla – inte bara vissa – elever.

  • Doklets självrättande övningar syftar ofta till att locka eleven tillbaka till faktaunderlaget för att söka svar. På så vis får eleven en repetition som är positiv för lärandet. Övningarna har olika typer av återkoppling, i syfte att stärka inlärningen.

  • Att göra övningarna – gärna flera gånger vid olika tillfällen – är ett sätt att bearbeta informationen och ”plocka upp information från långtidsminnet”. På så sätt förbättras förmågan att senare komma ihåg det man faktiskt lärt sig. Denna idé har stöd från fler än femhundra vetenskapliga publikationer.
  • Utöver Doklets tekniska funktioner och självrättande övningar tillkommer förstås din undervisning och det som händer i klassrummet. Till exempel är vissa övningar lämpliga att göras i helklass, kombinerat med gemensamma resonemang, med allt vad det innebär.

Källa: Testbaserat lärande – att stärka inlärning och minne. Jonsson & Nyberg (2020)

Nyfiken?

Under hösten 2021 öppnar vi upp för ett begränsat antal användare. Fyll i formuläret för nyheter och inbjudan om att prova.
Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy.