Forskningen bakom Doklet

Doklets pedagogiska filosofi vilar på en gedigen vetenskaplig grund.

Artiklarna nedan ger dig en detaljerad genomgång. Trevlig läsning!

RESEARCH・ARTIKLAR

Effektiva lärandemetoder

Sedan länge vet man att aktiva lärandemetoder har en positiv effekt på elevens inlärning – oavsett ämne.

Läs artikel

RESEARCH・ARTIKLAR

Elevers informationssökning

Forskning visar att både elever själva och lärare tenderar att överskatta elevernas kunskaper.

Läs artikel

RESEARCH・ARTIKLAR

Läromedels betydelse för lärandet

Välgjorda läromedel är en nyckelfaktor och gör nytta för skola, lärare och elever.

Läs artikel