FORSKNINGEN BAKOM DOKLET

Effektiva lärandemetoder

  Lena Leigert

Vi har tidigare lyft hur forskning visar på fördelarna med professionella läromedel. Men vad är egentligen ett ”bra läromedel”? I denna artikel tittar vi närmare på bevisat effektiva lärandemetoder och hur de omsätts i praktik på Doklet.

Sedan länge vet man att aktiva lärandemetoder, till exempel testbaserat lärande, har en positiv effekt på elevens inlärning – oavsett ämne.

I en studie kring olika lärandemetoder fick gymnasieelever lära sig matematik och glosor med hjälp av olika inlärningsmetoder. Ena hälften av materialet lärdes in med traditionella lärandemetoder och den andra hälften med aktiva lärandemetoder.

En vecka senare klarade eleverna av uppgifterna som de hade lärt sig med aktiva lärandemetoder bättre, jämfört med de uppgifter som de hade lärt sig med traditionella lärandemetoder. Forskarna kunde också se att kunskapen lagrades bättre i hjärnan, vid aktiv inlärning.

En klassisk utmaning för lärare är att förmedla information på ett begripligt och intresseväckande sätt och att få eleverna att minnas informationen. Att dessutom lyckas nå ut till alla elevgrupper är ytterligare en utmaning.

Inlärningsmetoden testbaserat lärande har visat sig fungera för i stort sett alla elevgrupper och de vetenskapliga bevisen är starka. Med hjälp av testbaserat lärande kan lärare uppnå goda resultat när det gäller ovan nämnda utmaningar.

På Doklet möter lärare och elever testbaserat lärande i form av olika slags övningar. Eleverna arbetar med övningarna som en del av inlärningen,  inte – som i många andra sammanhang – för att mäta befintlig kunskap.

 

Vill du veta mer om hur du kan integrera testbaserat lärande och andra aktiva lärandemetoder i din undervisning med hjälp av Doklet? Kontakta oss så berättar vi mer.